Paikan tuntu

Paikan identiteetti – mitä se on? Millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Voiko suhdetta paikkoihin syventää oman osallistumisen kautta? Millaisia seurauksia lähiympäristölle aiheutuu valinnoistamme ja toiminnastamme? Miten hengettömään välitilaan tai joutomaahan luodaan kokemuksellinen paikka?

Etsimme vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin yhteisö- ja ympäristötaiteen, näyttelyiden, ympäristökasvatuksen ja keskustelujen avulla. Haastamme ihmiset osallistumaan ja toimimaan oman kulttuuriympäristönsä puolesta.

Paikan tuntu – paikan identiteetti -hanketta toteutetaan vuosina 2014–2016 osana Maaseudun Sivistysliiton laajempaa ympäristösivistyksellistä teemaa. Hanketta tukevat mm. Koneen SäätiöKeskitien Tukisäätiö sekä Alfred Kordelinin säätiö.

TULEVIA TAPAHTUMIA

6.10.2016 Nurkan takana -workshop
Koneen säätiön kamari, Helsinki