Ympäristöluotsitoiminta laajenee

Maaseudun Sivistysliiton kehittämää ympäristöluotsauksen toimintamallia jalkautetaan parhaillaan uusille toimijoille ja alueille. 6.11.2015 kokoonnuttiin porukalla pyöreän pöydän ääreen pohtimaan toiminnan mahdollisuuksia ja jatkoa. Miten ympäristöluotsaus voisi hyödyttää eri organisaatioita ja alueita, mitä
osaamista tarvitaan ja mitä uusia sisältöjä eri tahot voivat tarjota?

Ympäristöluotsipalaveri. Kuva: Reeta Rönkkö

Yhteisessä pohdinnassa oli mukana ympäristöön ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä organisaatioita laidasta laitaan. Metsähallitus, Museovirasto, Kulttuuria kaikille –palvelu, Eläkeliitto, Kulttuuriperintökasvatuksen seura sekä asiasta kiinnostuneita museoita ja kuntia. Kaikilla on yhteinen tarve tuoda ympäristöasiat uudenlaisten kohderyhmien ulottuville ja toisaalta saada vapaaehtoisia mukaan yhteisen ympäristötyön tekemiseen. Pohdinnassa oli myös perinteisen viranomaistyön ja vapaaehtoistoiminnan suhde ja niiden mahdollisuudet täydentää toisiaan ympäristön hyväksi tehtävässä työssä.

Aineettomien arvojen merkitys kasvaa jatkuvasti nykyisen materialismin ja tavaranpaljouden keskellä. Hyvinvointi ja onnellisuus syntyvät jostain muusta kuin omistamisesta. Ympäristöluotsaus on hyvä menetelmä aineettomien arvojen esiin nostamiseen ja uusien näkökulmien herättämiseen.

Ympäristöluotsipalaveri. Kuva: Reeta Rönkkö

Uusia ympäristöluotsikoulutuksia valmistellaan koko ajan eri puolille Suomea, suunnittelu on käynnissä ainakin Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Myös koulutettujen ympäristöluotsien jatkokurssitusta valmistellaan. Lisäksi keväällä 2016 toteutetaan ympäristöluotsikoulutusten vetäjien valmennus, jonka
avulla saadaan kouluttajia uusille alueille. Haluaisitko sinä tulla mukaan?

Lue lisää ympäristöluotsitoiminnasta.