Hanna Lämsä

Kulttuuriympäristökasvatuksen suunnittelu ja johto

Hannan vastuulla Paikan tunnussa on kulttuuriympäristökasvatuksen aineiston tuotannon suunnittelu ja aineistoprojektin johto.

Hanna Lämsä
Toiminnanjohtaja
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura