Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksessa tuetaan ihmisen oppimista niin, että henkilön tai yhteisöjen toimintatavat ja arvot muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Halutaan suojella ympäristöä ja planeettaamme ja tästä syystä on erittäin tärkeää jakaa tietoutta eteenpäin. Näin tulevat sukupolvet osaavat ja voivat suojella ympäristöämme. Oppiminen tapahtuu positiivisesti kokemuksen kautta ja tarkoituksena on antaa ymmärrys ympäröivän puhtaan luonnon tärkeydestä.

Ympäristökasvatuksen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa tulevasta sukupolvesta vastuullinen ympäristön suhteen. Halutaan vahvistaa lasten ja nuorten suhdetta luontoon ja antaa tietoutta luonnosta ja sen tärkeydestä. Ympäristökasvatuksesta on säädetty tavoitteet YK:n ympäristökonferenssissa vuonna 1977. Näitä tavoitteita on m. tietouden saamisen mahdollistaminen ympäristön suojeluun liittyen, uusien toimintamallien luominen ja tietoisuuteen kasvattaminen.

Toimijat Suomessa

Suomessa toimii Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (FEE Suomi), joka edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa. FEE Suomi järjestää vuosittain tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää ympäristökasvatusta.

edistää kestävää elämää

Toinen toimija on lisäksi Suomen Luonnonsuojeluliitto, jonka tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ja suojella ympäristöä. Tähän Suomen suurimpaan luonnonsuojelujärjestöön kuuluu yli 28 000 jäsentä ja se onkin Suomen suurin luonnonsuojelujärjestö. Järjestön arvoihin kuuluu mm. luonnon kunnioittaminen, ihmisten luontosuhteen ylläpitäminen ja säilyttäminen sekä turvallisen elinympäristön vaaliminen. Nämä ovat tärkeitä arvoja Suomessa ja Suomen luonto onkin yksi Suomen ylpeydenaiheista. SLL on suojellut muunmuassa luonnon omia hiilivarastoja. Tämä on tärkeää ilmastonmuutoksen kannalta, josta on muutenkin ollut runsaasti puhetta viime vuosina. Yksi tietouden levittämiskanavista on Suomen Luonto- sekä Luonnonsuojelija-lehdet. Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön hyväksi toimitaan koko ajan ja halutaan saada ihmiset ymmärtämään, että luonnonsuojelulla suojellaan myös samalla ihmisiä.

Olet saattanut kuulla sellaisesta ohjelmasta kuin Vihreä Lippu. Se on kansainvälinen ohjelma, joka on käytössä mm. päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Ohjelma sisältää kestävän kehityksen kasvatuksen ja laatu- ja ympäristöjärjestelmien tavoitteellisuuden ja ennenkaikkea lasten ja nuorten osallisuuden. Ovathan he meidän tulevaisuutemme ja seuraava sukupolvemme. Vihreä Lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa ja se on YK:n ympäristöohjelma UNEP:n suosittelema. Ohjelman avulla voidaan kasvattaa ympäristöstä välittäviä kansalaisia, jotka pitävät luontoa ja ympäristön puhtautta tärkeänä arvona. Kasvatus tapahtuu arkisten asioiden yhteydessä. Arjen käytännöillä on suuri merkitys kasvatuksessa ja moni tapa opitaankin juuri tekemällä. Tämä on hyvä tapa levittää tietoisuutta.

Suomen Ympäristökasvatuksen seura järjestää ympäristökasvatuskoulutusta. Lisäksi ihmiset pääsevät osallistumaan erilaisiin opettavaisiin retkiin. Seuran järjestämiin opetuspäiviin osallistuu vuosittain sekä uusia oppijoita että jo alansa ammattilaisia. Mukana on yleensä mm. opettajia, päiväkodin henkilökuntaa, virkamiehiä ja nuorisotyöntekijöitä. Koulutuksen saatuaan he voivat jatkaa tiedon eteenpäinkertomista omilla aloillaan. Koulutuspäivillä voi olla esimerkiksi luentoja ja työpajoja aiheeseen liittyen. Tietoudesta pidetään siis huolta laaja-alaisesti ja varmistetaan, että koulut jatkavat tätä ympäristön tärkeydestä opettamista. Suomessa on rehevää luontoa runsaasti ja siitä halutaan pitää kiinni. Ennenkaikkea luonto halutaan pitää puhtaana. Näin siitä voi hyötyä sekä eläimet että ihmiset. Unohdammekin usein, mitä kaikkea luonto meille tarjoaa.

Yksi tietoutta ja ympäristökasvatusta tarjoava taho on WWF. Sille ympäristökasvatus on tärkeää ja siksi se onkin luonut erilaisia oppimateriaaleja oppimisen tueksi. Katso WWF:n virallisilta verkkosivuilta, millaista oppimateriaalia sillä on tarjota nuorille esimerkiksi otettavaksi matkalle mukaan. Saatavilla on mobiilimateriaalia, jonka avulla pääsee opettelemaan esimerkiksi läheisen järven tai muun rannan kasvillisuutta tai eliöitä. Sivuilta löytyy myös ohjeet eri materiaalien lataamiseen. Materiaalit ovat hauska tapa oppia ympäristöstä ja ne kiinnostavat varmasti monia nuoria ja rohkaisevat reippaaseen ympäristökasvatukseen.

© 2021 Paikan tuntu